Excel

Absolut reference

Absolute Reference

Eksempel på absolut reference i Excel

En absolut reference i Excel henviser til en reference, der er 'låst', så rækker og kolonner ikke ændres, når de kopieres. I modsætning til en relativ reference refererer en absolut reference til en faktisk fast placering på et regneark.

For at oprette en absolut reference i Excel skal du tilføje et dollartegn før rækken og kolonnen. For eksempel ser en absolut henvisning til A1 sådan ud:hvordan man opretter sum i Excel
 
=$A

En absolut reference for området A1: A10 ser sådan ud: 
=$A:$A

Eksempel

I det viste eksempel ændres formlen i D5 sådan, når den kopieres ned i kolonne D:

hvordan man får et scatter plot til at udmærke sig
 
=C5*$C =C6*$C =C7*$C =C8*$C =C9*$C

Bemærk, at den absolutte reference til C2, der holder timesatsen, ikke ændres, mens henvisningen til timer i C5 ændres med hver nye række.Skift mellem absolutte og relative adresser

Når du indtaster formler, kan du bruge en tastaturgenvej til skift gennem relative og absolutte referenceindstillinger uden at indtaste dollartegn ($) manuelt.^