Excel

Tilføj dage til dato

Add Days Date

Excel-formel: Tilføj dage til datoGenerisk formel
=date+days
Resumé

For at tilføje et givet antal år til en dato kan du bruge EDATE-funktionen.

I det viste eksempel er formlen i D5: 
=B5+C5
Forklaring

Datoer i Excel er kun serienumre. Nummeret 1 repræsenterer 1. januar 1900, tallet 1000 er 26. september 1902 og så videre.Når du har en gyldig dato i Excel, tilføjer du bare dage direkte. Dagsværdier kan være positive eller negative.

søg efter flere værdier i Excel

For eksempel med en dato i A1 kan du tilføje 100 dage sådan: 
=A1+100

I det viste eksempel løses formlen således:

 
=B5+C5 =36861+7 =36868

Når den er formateret som en dato, er 36868 den 8. december 2000.

Forfatter Dave Bruns


^