Excel

Beregn kumulative lånerenter

Calculate Cumulative Loan Interest

Excel-formel: Beregn kumulativ lånerenteGenerisk formel
= CUMIPMT (rate,nper,pv,start,end,type)
Resumé

For at beregne den kumulative hovedstol, der er betalt mellem to lånebetalinger, kan du bruge funktionen CUMIPMT. I det viste eksempel beregner vi den samlede betalte hovedstol over lånets fulde løbetid ved hjælp af den første og sidste periode. Formlen i C10 er:

 
= CUMIPMT (C6/12,C8,C5,1,60,0)
Forklaring

I dette eksempel ønsker vi at beregne kumulativ rente over den fulde løbetid på et 5-årigt lån på $ 5.000 med en rente på 4,5%. For at gøre dette opretter vi CUMIPMT sådan:sats - Rentesatsen pr. Periode. Vi deler værdien i C6 med 12, da 4,5% repræsenterer årlig rente: 
=C6/12

nDue - det samlede antal betalingsperioder for lånet, 60, fra celle C8.

pv - Nuværdien eller den samlede værdi af alle betalinger nu, 5000, fra celle C5.startperiode - den første renteperiode, 1 i dette tilfælde, da vi beregner hovedstolen på tværs af hele låneperioden.

slutperiode - den sidste renteperiode, 60 i dette tilfælde for den fulde låneperiode.

Med disse input returnerer CUMIPMT-funktionen -592,91, den samlede rente, der er betalt for lånet.Forfatter Dave Bruns


^