Excel

Beregn år mellem datoer

Calculate Years Between Dates

Excel-formel: Beregn år mellem datoerGenerisk formel
= YEARFRAC (start_date,end_date)
Resumé

For at beregne antallet af år mellem to datoer kan du bruge YEARFRAC-funktion , som returnerer et decimaltal, der repræsenterer brøkdelen af ​​et år mellem to datoer. I det viste eksempel er formlen i D6:

 
= YEARFRAC (B6,C6)
Forklaring

YEARFRAC-funktionen returnerer et decimaltal, der repræsenterer brøkår mellem to datoer. For eksempel: 
= YEARFRAC ('1-Jan-2019','1-Jan-2020') // returns 1 = YEARFRAC ('1-Jan-2019','1-Jul-2020') // returns 1.5

Her er et par eksempler på de resultater, som YEARFRAC beregner:Start dato Slutdato YEARFRAC resultat
1/1/2015 1/1/2016 1
15.3.1970 15.9.1976 6.5
1/1/2000 15.7.2000 .5389
1/6/2000 25.6.1999 .9333

I det viste eksempel er formlen i D6:

 
= YEARFRAC (B6,C6) // returns 1

Afrundingsresultater

Når du har decimalværdien, kan du afrunde tallet, hvis du vil. For eksempel kan du afrunde til nærmeste heltal med RUND-funktion :hvordan man holder sig figner i excel
 
= ROUND ( YEARFRAC (A1,B1),0)

Kun hele år

Du vil muligvis også kun beholde den samlede del af resultatet uden brøkværdi, så du kun tæller hele år. I så fald kan du bare pakke YEARFRAC i I NT-funktion :

 
= INT ( YEARFRAC (A1,B1))

Hvis du har brug for at beregne år løbende, for eksempel for at få alder baseret på en fødselsdag, se eksemplet her .

Bemærk: YEARFRAC-funktionen har et valgfrit 3. argument, der styrer, hvordan dage tælles, når der beregnes brøkår. Standardadfærden er at tælle dage mellem to datoer baseret på et 360-dages år, hvor alle 12 måneder anses for at have 30 dage. Det YEARFRAC side giver mere information.Forfatter Dave Bruns


^