Excel

Kontroller registerbalance

Check Register Balance

Excel-formel: Kontroller registerbalanceGenerisk formel
=balance-debit+credit
Resumé

For at indstille en checkregistreringsformel, der beregner en løbende saldo, kan du bruge en formel baseret på simpel addition og subtraktion. I det viste eksempel er formlen i G6:

hvordan man finder vækstraten i excel
 
=G5-E6+F6
Forklaring

Værdien i G5 er hårdkodet. Formlen samler værdien i G5, trækker derefter værdien (hvis nogen) i E6 og tilføjer værdien (hvis nogen) i F6. Når kredit- eller debetværdierne er tomme, opfører de sig som nul og har ingen indflydelse på resultatet.Når denne formel kopieres ned i kolonne G, fortsætter den med at beregne en løbende saldo i hver række.Håndtering af tomme værdier

For at få vist noget i saldokolonnen, når kredit- og betalingskolonnerne er tomme, kan du bruge IF-funktionen med AND og ISBLANK sådan:

 
= IF ( AND ( ISBLANK (E6), ISBLANK (F6)),'',G5-E6+F6)

Denne formel returnerer en tom streng ('') når både kredit- og debetceller er tomme, og returnerer den løbende saldo, hvis et af tallene findes.Bemærk: dette håndterer kun bankkredit- og debetværdier i slutningen af ​​tabellen, ikke rækker imellem.

Forfatter Dave Bruns


^