Excel

Betinget formatering baseret på en anden kolonne

Conditional Formatting Based Another Column

Excel-formel: Betinget formatering baseret på en anden kolonneGenerisk formel
=$B1>$A1
Resumé

For at anvende betinget formatering baseret på en værdi i en anden kolonne kan du oprette en regel baseret på en simpel formel. I det viste eksempel er formlen, der bruges til at anvende betinget formatering til området D5: D14:

 
=$D5>$C5

Dette fremhæver værdier i D5: D14, der er større end C5: C14. Bemærk, at begge dele referencer er blandede for at låse kolonnen, men lade rækken ændre sig.Forklaring

I dette eksempel fremhæver en betinget formateringsregel celler i området D5: D14, når værdien er større end tilsvarende værdier i C5: C14. Formlen, der bruges til at oprette reglen, er: 
=$D5>$C5

Reglen anvendes på hele området D5: G14. Formlen bruger den større end operatør (>) for at evaluere hver celle i D5: D14 mod den tilsvarende celle i C5: C14. Når formlen returnerer SAND, udløses reglen, og fremhævningen anvendes.

Betinget formateringsregel anvendt på D5: D14Blandede referencer

Det blandede referencer brugt i denne formel ($ D5, $ C5) gør denne regel bærbar. Du kan bruge den samme formel til at fremhæve celler i B5: B14 i stedet for D5: D14 eller endda til fremhæv hele rækker baseret på den samme logik.

Hurtig start | Flere eksempler | Fejlfinding | Uddannelse Forfatter Dave Bruns


^