Excel

Konverter kolonnebog til nummer

Convert Column Letter Number

Excel-formel: Konverter kolonnebogstav til nummerGenerisk formel
= COLUMN ( INDIRECT (letter&'1'))
Resumé

For at konvertere et kolonnebogstav til et almindeligt tal (f.eks. 1, 10, 26 osv.) Kan du bruge en formel baseret på funktionerne INDIREKTE og KOLONNE.

I det viste eksempel er formlen i C5:hvad gør offset i excel
 
= COLUMN ( INDIRECT (B5&'1'))
Forklaring

Det første trin er at konstruere en standard 'A1' stilreference ved hjælp af kolonnebrevet ved at tilføje en '1' med sammenkædning: 
B5&'1'

Dette resulterer i en tekststreng som 'A1', der overføres til den INDIREKTE funktion.

Dernæst omdanner INDIREKTE-funktionen teksten til en korrekt Excel-reference og afleverer resultatet til funktionen KOLONNE.Endelig evaluerer funktionen KOLONNE referencen og returnerer kolonnetallet til referencen.

vlookup i excel mellem 2 ark
Forfatter Dave Bruns


^