Excel

Tæl celler mellem datoer

Count Cells Between Dates

Excel-formel: Tæl celler mellem datoerGenerisk formel
= COUNTIFS (range,'>='&date1,range,'<='&date2)
Resumé

For at tælle antallet af celler, der indeholder datoer mellem to datoer, kan du bruge COUNTIFS-funktion . I det viste eksempel indeholder F6 denne formel:

 
= COUNTIFS (dates,'>='& DATE (E5,1,1),dates,'<='& DATE (E5,12,31))

Denne formel tæller fødselsdage i år 2000, der vises i området C5: C11.Bemærk: denne formel bruger navngivet rækkevidde 'datoer', C5: C11.Forklaring

COUNTIFS-funktionen er bygget til at tælle celler, der opfylder flere kriterier. I dette tilfælde skal vi angive to kriterier: et kriterium for den tidligere dato og et for den senere dato. Vi leverer navngivet rækkevidde datoer (C5: C11) for begge kriterier.

For at konstruere hver dato bruger vi DATE-funktion : 
 DATE (E5,1,1) // build first day of year  DATE (E5,12,31) // build last day of year

DATO-funktionen gør det let at oprette datoer baseret på år-, måned- og dagargumenter, der enten er hårdkodede eller leveres som cellereferencer. I eksemplet er måned og dag hårdkodet, og vi får år fra kolonne E.

Bemærk: operatører '> =' og '<=' must be entered as text and surrounded by double quotes. This means we must use sammenkædning (&) for at slutte sig til hver operatør til hver dato.

Forfatter Dave Bruns


^