Excel

Tæl celler mindre end

Count Cells Less Than

Excel-formel: Tæl celler mindre endGenerisk formel
= COUNTIF (rng,')
Resumé

For at tælle antallet af celler, der indeholder værdier mindre end et bestemt nummer, kan du bruge COUNTIF-funktion . I den generiske form med formlen (ovenfor) rng repræsenterer en række celler, der indeholder tal, og X repræsenterer den tærskel, under hvilken du vil tælle. I det viste eksempel indeholder G5 denne formel:

hvad betyder absolut reference i excel
 
= COUNTIF (C5:C11,'<80')
Forklaring

COUNTIF tæller antallet af celler i området, der indeholder numeriske værdier mindre end X og returnerer resultatet som et tal.Hvis du vil tælle celler, der er 'mindre end eller lig med 80', skal du bruge:hyppigst forekommende værdi i et sæt
 
= COUNTIF (C5:C11,'<=80')

Hvis du vil bruge en værdi i en anden celle som en del af kriterierne, skal du bruge tegnet ampersand (&) til sammenkæde sådan her:

 
= COUNTIF (rng,'<'&A1)

Hvis værdien i celle A1 er 100, vil kriterierne være '<100' after concatenation: 
= COUNTIF (rng,'<100')
Forfatter Dave Bruns


^