Excel

Fare: pas på VLOOKUP-standardindstillingerne

Danger Beware Vlookup Defaults

Som standard foretager VLOOKUP et omtrentligt match. Dette er en farlig standard, fordi VLOOKUP roligt kan returnere et forkert resultat, når det ikke finder din opslagsværdi. Læs nedenfor for at se nogle eksempler på, hvordan VLOOKUP kan forårsage problemer, når du ikke administrerer matchadfærd.

hvordan man kører vlookup i Excel

Bemærk: MATCH-funktion har samme adfærd - matchtype er valgfri og er som standard omtrentlig match.Hvornår VLOOKUP er i omtrentlig kamptilstand, antager det, at din tabel er sorteret i stigende rækkefølge og foretager en binær søgning. Som et resultat, når VLOOKUP finder en værdi, der er større end opslagsværdien , falder den tilbage og matcher en tidligere værdi. Med andre ord returnerer det det sidste tal, der er mindre end eller lig med opslagsværdien .Dette er alt sammen skønt, når dine data sorteres pænt, men det kan være en katastrofe med usorterede data, fordi VLOOKUP muligvis giver dig et helt forkert resultat. Endnu værre kan resultatet se helt normalt ud.

Video: Stor video af Oz du Soleil den hvordan binær søgning virkelig fungerer i Excel .For at illustrere er her to eksempler nedenfor, som begge viser forkerte resultater med VLOOKUP i omtrentlig kamptilstand.

Forkert match - eksempel # 1

I dette eksempel er der ingen faktura 100235, men fordi VLOOKUP som standard er omtrentlig match, finder den alligevel et resultat.

hvordan man gør en række altid synlig i Excel

VLOOKUP omtrentlig match forkert resultat 1 - manglende værdiForkert match - eksempel # 2

I det andet eksempel er VLOOKUP igen som standard en omtrentlig match, da der ikke leveres et 4. argument. VLOOKUP kræver, at tabellen sorteres, når der foretages en omtrentlig match, ellers er resultaterne uforudsigelige. I dette tilfælde,tabellen er ikke sorteret, og vi får simpelthen det forkerte resultat (men bemærk, at der ikke er nogen fejl):

VLOOKUP omtrentlig match forkert resultat 2 - ikke sorteret

Løsningen

Begge problemer ovenfor kan løses ved at tvinge VLOOKUP til at foretage en nøjagtig matchning. Angiv bare det 4. argument ( rækkevidde ) som FALSE eller 0. I nøjagtig matchningstilstand returnerer VLOOKUP det korrekte resultat, hvis opslagsværdien findes, og # N / A, hvis ikke.

excel indsæt nuværende dato og klokkeslæt
 
= VLOOKUP (value,table,column) // danger, approximate match = VLOOKUP (value,table,column,0) // exact match

Tag væk

At lade VLOOKUP være i standardtilstand kan være farligt. For at undgå dette problem anbefaler jeg, at du altid indstiller matchtilstanden eksplicit som en påmindelse om, hvad du forventer. Også når du ønsker at bruge omtrentlig matching, Sørg for, at dit bord er sorteret .

Forfatter Dave Bruns


^