Excel

Definer rækkevidde baseret på celleværdi

Define Range Based Cell Value

Excel-formel: Definer rækkevidde baseret på celleværdiGenerisk formel
= SUM (firstcell: INDEX (data,rows,cols))
Resumé

For at definere et interval baseret på en værdi i en anden celle kan du bruge INDEX-funktion . I det viste eksempel er formlen i J7:

 
= SUM (C5: INDEX (data,J5,J6))

hvor 'data' er navngivet rækkevidde B5: G9.Forklaring

Denne formel er afhængig af en bestemt opførsel af INDEX - selvom det ser ud til, at INDEX returnerer værdi på et bestemt sted returnerer det faktisk reference til placeringen. I de fleste formler bemærker du ikke forskellen - Excel evaluerer simpelthen referencen og returnerer værdien. Denne formel bruger denne funktion til at konstruere et dynamisk område baseret på regnearkinput.excel start ny linje i celle

Inde i sumfunktionen er den første reference simpelthen den første celle i området, der dækker alle mulige celler:

 
= SUM (C5:

For at få den sidste celle bruger vi INDEX. Her giver vi INDEX den navngivet rækkevidde 'data', som er det maksimalt mulige interval af værdier, og også værdierne fra J5 (rækker) og J6 (kolonner). INDEX returnerer ikke et interval, det returnerer kun en enkelt celle på det sted, E9 i eksemplet:tæl, hvis cellen indeholder specifik tekst
 
 INDEX (data,J5,J6) // returns E9

Den oprindelige formel er reduceret til:

 
= SUM (C5:E9)

der returnerer 300, summen af ​​alle værdier i C5: E9.

hvordan man fjerner duplikerede navne i Excel

Formlen i J8 er næsten den samme, men bruger GENNEMSNIT i stedet for SUM at beregne et gennemsnit. Når en bruger ændrer værdier i J5 eller J6, opdateres intervallet, og nye resultater returneres.Alternativ med OFFSET

Du kan oprette en lignende formel med OFFSET-funktion , vist nedenfor:

 
= SUM ( OFFSET (C5,0,0,J5,J6)) // sum = AVERAGE ( OFFSET (C5,0,0,J5,J6)) // average

OFFSET er designet til at returnere et interval, så formlerne er måske lettere at forstå. OFFSET er dog en flygtig funktion og kan forårsage ydeevneproblemer, når de bruges i større og mere komplekse regneark.

Forfatter Dave Bruns


^