Excel

Vis den aktuelle dato

Display Current Date

Generisk formel
= TODAY ()
Resumé

Hvis du har brug for at få vist den aktuelle dato i et regneark, kan du bruge funktionen DAG. Denne dato opdateres, når regnearket genberegnes eller åbnes.

Forklaring

TODAY-funktionen tager ingen argumenter, den indtastes med tomme parenteser. Når du indtaster funktionen I DAG i en celle, viser den den aktuelle dato. Hver gang regnearket genberegnes eller åbnes, opdateres datoen. I DAG-funktionen indsætter kun datoen, klokkeslæt er ikke inkluderet.Hvis du har brug for at indsætte den aktuelle dato på en måde, der ikke ændres, skal du bruge tastaturgenvejen Ctrl +Denne genvej indsætter den aktuelle dato i en celle som en værdi, der ikke automatisk ændres.

Hvis du har brug for at vise den aktuelle dato og tid, skal du bruge funktionen NU.Forfatter Dave Bruns


^