Excel

Excel ABS-funktion

Excel Abs Function

Excel ABS-funktionResumé

Excel ABS-funktionen returnerer den absolutte værdi af et tal. Negative tal konverteres til positive tal, og positive tal er upåvirket.

Formål Find den absolutte værdi af et tal Returværdi Et positivt tal. Syntaks = ABS (antal) Argumenter
  • nummer - Det tal, der skal få den absolutte værdi af.
Version Excel 2003 Brugsanvisninger

For eksempel returnerer ABS (-3) en værdi på 3, og ABS (3) returnerer en værdi på 3, fordi ABS-funktionen returnerer et tal afstand fra nul.

^