Excel

Excel ADDRESS-funktion

Excel Address Function

Excel ADDRESS-funktionResumé

Excel ADDRESS-funktionen returnerer adressen til en celle baseret på et givet række- og søjlenummer. For eksempel returnerer = ADRESSE (1,1) $ A $ 1. ADRESSE kan returnere en adresse i relativt eller absolut format og kan bruges til at konstruere en cellehenvisning inde i en formel.

hvordan man beregner dage mellem to datoer i excel
Formål Opret en celleadresse fra en given række og kolonne Returneringsværdi En celleadresse i det aktuelle eller givne regneark. Syntaks = ADDRESS (række_num, kolonnummer, [abs_nummer], [a1], [ark]) Argumenter
  • række_nummer - Radenummeret, der skal bruges i celleadressen.
  • col_num - Kolonnenummeret, der skal bruges i celleadressen.
  • abs_num - [valgfri] Adressetypen (dvs. absolut, relativ). Standardindstillingerne er absolutte.
  • a1 - [valgfrit] Referencestilen, A1 vs R1C1. Standard er A1-stil.
  • ark - [valgfrit] Navnet på det regneark, der skal bruges. Standardindstillinger for det aktuelle ark.
Version Excel 2003 Brugsanvisninger

Brug ADRESSE til at oprette en adresse ud fra et givet række- og kolonnenummer. For eksempel: 
 ADDRESS (1,1) returns $A  ADDRESS (1,1,4) returns A1

Abs_num nøgle:
1 eller udeladt Absolut
2 Absolut række relativ kolonne
3 Relativ række absolut kolonne
4 Relativ

^