Excel

Excel EXACT-funktion

Excel Exact Function

Excel PRÆCIS funktionResumé

Excel EXACT-funktionen sammenligner to tekststrenge under hensyntagen til store og små bogstaver og returnerer SAND, hvis de er de samme, og FALSE, hvis ikke. EXACT er store og små bogstaver.

Formål Sammenlign to tekststrenge Returværdi En boolsk værdi (SAND eller FALSK) Syntaks = EXAKT (tekst1, tekst2) Argumenter
  • tekst1 - Den første tekststreng, der skal sammenlignes.
  • tekst2 - Den anden tekststreng, der skal sammenlignes.
Version Excel 2003 Brugsanvisninger

Funktionen EJAKT sammenligner to tekststrenge på en store og små bogstaver. Hvis de to strenge er nøjagtigt de samme, returnerer EXACT SAND. Hvis de to strenge ikke er de samme (under hensyntagen til store og små bogstaver) returnerer EXACT FALSE.Eksempler

Nedenfor er to eksempler på den EJAKTE funktion, der bruges med hardkodede strenge. I det første eksempel er strengene identiske, i det andet eksempel er den eneste forskel hovedstaden 'A': 
= EXACT ('apple','apple') // returns TRUE = EXACT ('Apple','apple') // returns FALSE

I det viste eksempel er formlen i D6, kopieret ned i kolonnen:

 
= EXACT (B6,C6)

Du kan også bruge et normalt ligetegn (=) i en formel, men sammenligningen er ikke mellem store og små bogstaver: 
=('Apple'='apple') // returns TRUE


^