Excel

Excel HEX2DEC-funktion

Excel Hex2dec Function

Excel HEX2DEC-funktionResume Excel HEX2DEC-funktionen konverterer et hexadecimalt tal til dets decimalækvivalent. Formål Konverterer et hexadecimalt tal til decimal Returneringsværdi Decimaltal Syntaks = HEX2DEC (nummer) Argumenter
  • nummer - Det hexadecimale tal, du vil konvertere til decimal.
Version Excel 2003 Brugsanvisninger
  • Inputnummeret skal være mindre end eller lig med ti alfanumeriske tegn, ellers returnerer funktionen #NUM! fejlværdi.
  • Den interne (binære) repræsentation af det hexadecimale tal bruger to's komplementnotation. Den første bit angiver, om tallet er positivt eller negativt, og de andre 39 bits angiver størrelsen på tallet.


^