Excel

Excel MAX-funktion

Excel Max Function

Excel MAX-funktionResumé

Excel MAX-funktionen returnerer den største numeriske værdi i et række værdier. MAX-funktionen ignorerer tomme celler, de logiske værdier SAND og FALSK og tekstværdier.

Formål Hent den største værdi Returneringsværdi Den største værdi i arrayet. Syntaks = MAX (nummer1, [nummer2], ...) Argumenter
  • nummer 1 - Nummer, henvisning til numerisk værdi eller område, der indeholder numeriske værdier.
  • nummer2 - [valgfrit] Nummer, henvisning til numerisk værdi eller område, der indeholder numeriske værdier.
Version Excel 2003 Brugsanvisninger

MAX-funktionen kan bruges til at returnere den største værdi fra et datasæt. For eksempel den langsomste tid i et løb, den højeste temperatur eller det største salgstal. Argumenter kan tilvejebringes som konstanter eller som cellereferencer eller områder, for eksempel: 
= MAX (5,10) = MAX (A1,A2,A3) - MAX (A1:A10)

Bemærkninger:  • MAX-funktionen ignorerer tomme celler.
  • MAX-funktionen i nuværende versioner af Excel accepterer op til 255 argumenter. Hvis argumenter ikke indeholder tal, returnerer MAX 0.
  • Argumenter kan leveres som tal, navne, arrays eller referencer, der indeholder tal.
  • MAX-funktionen ignorerer SANDE og FALSKE værdier og tal indtastet som tekst, medmindre de indtastes direkte i listen over argumenter.
  • For at inkludere logiske værdier i en reference, se MAXA-funktion .


^