Excel

Excel MEDIAN-funktion

Excel Median Function

Excel MEDIAN-funktionResumé

MEDIAN-funktionen returnerer medianen (mellemnummer) i en gruppe af leverede tal. For eksempel = MEDIAN (1,2,3,4,5) returnerer 3.

Formål Hent medianen for en gruppe af tal Returneringsværdi Et tal, der repræsenterer medianen. Syntaks = MEDIAN (nummer1, [nummer2], ...) Argumenter
  • nummer 1 - Et tal eller en cellereference, der henviser til numeriske værdier.
  • nummer2 - [valgfrit] Et tal eller en cellereference, der henviser til numeriske værdier.
Version Excel 2003 Brugsanvisninger
  • Når det samlede antal leverede tal er ulige, beregnes medianen som det midterste tal i gruppen.
  • Når det samlede antal leverede tal er lige, beregnes medianen som gennemsnittet af de to tal i midten.
  • Celler, der indeholder tekst, logiske værdier eller ingen værdi, ignoreres.
  • Tal kan leveres som tal, områder, navngivne områder eller cellereferencer, der indeholder numeriske værdier. Op til 255 numre kan leveres.


^