Excel

Excel MIN-funktion

Excel Min Function

Excel MIN-funktionResumé

Funktionen Excel MIN returnerer den mindste numeriske værdi i et værdiområde. MIN-funktionen ignorerer tomme celler, de logiske værdier SAND og FALSK og tekstværdier.

Formål Få den mindste værdi. Returværdi Den mindste værdi i arrayet. Syntaks = MIN (nummer1, [nummer2], ...) Argumenter
  • nummer 1 - Nummer, henvisning til numerisk værdi eller område, der indeholder numeriske værdier.
  • nummer2 - [valgfrit] Nummer, henvisning til numerisk værdi eller område, der indeholder numeriske værdier.
Version Excel 2003 Brugsanvisninger

MIN-funktionen kan bruges til at returnere den mindste værdi fra et datasæt. For eksempel den hurtigste tid i et løb, den laveste temperatur eller det mindste salgstal. Argumenter kan tilvejebringes som konstanter eller som cellereferencer eller områder, for eksempel: 
= MIN (5,10) = MIN (A1,A2,A3) - MIN (A1:A10)

Bemærkninger:  • MIN-funktionen ignorerer tomme celler.
  • MIN-funktionen i nuværende versioner af Excel accepterer op til 255 argumenter. Hvis argumenter ikke indeholder tal, returnerer MIN 0.
  • Argumenter kan leveres som tal, navne, arrays eller referencer, der indeholder tal.
  • MIN-funktionen ignorerer SANDE og FALSKE værdier og tal indtastet som tekst, medmindre de er skrevet direkte i listen over argumenter.
  • For at inkludere logiske værdier i en reference, se MINA-funktion .


^