Excel

Excel MINVERSE-funktion

Excel Minverse Function

Excel MINVERSE-funktionResumé

Excel MINVERSE-funktionen returnerer den inverse matrix for et givet array. Input-arrayet skal kun indeholde tal og være en firkantet matrix med lige rækker og kolonner. Resultatet er en invers matrix med de samme dimensioner som det opstillede array.

Formål Få invers matrix af matrix Returværdi Invers matrix som matrix med samme dimensioner Syntaks = MINVERSE (matrix) Argumenter
  • array - En firkantet række af tal.
Version Excel 2003 Brugsanvisninger

MINVERSE-funktionen returnerer den inverse matrix for et givet array. Produktet af en matrix og dens inverse er identitetsmatrixen. En n × n firkantet matrix med en på hoveddiagonalen og nuller i hver anden position.i excel max og gennemsnit er eksempler på

For at MINVERSE skal beregne en invers matrix, skal inputmatrixen kun indeholde tal og være en firkantet matrix med lige rækker og kolonner. Når der findes en invers, returnerer MINVERSE en invers matrix med de samme dimensioner som det angivne array.I det viste eksempel er formlen indtastet over området M7: O9:

 
{= MINVERSE (I7:K9)}

For at få vist den resulterende matrix direkte i et regneark skal MINVERSE indtastes som en formel med flere celler med kontrol + skift + enter.Bemærkninger

  1. Inputarrayet skal være en firkantet matrix med det samme antal rækker og kolonner
  2. Arrayargumentet kan gives som et interval eller array konstant ligesom {4,33,2}
  3. Tomme celler i kildearrayet får MINVERSE til at returnere #VALUE! fejl
  4. MINVERSE returnerer #VALUE! fejlværdi, hvis matrix ikke har det samme antal rækker og kolonner.


^