Excel

Excel MODE-funktion

Excel Mode Function

Excel MODE-funktionResumé

Excel MODE-funktionen returnerer det hyppigst forekommende tal i et numerisk datasæt. For eksempel returnerer = MODE (1,2,4,4,5,5,5,6) 5.

Formål Få det hyppigst forekommende nummer Returneringsværdi Et tal, der repræsenterer tilstanden. Syntaks = MODE (nummer1, [nummer2], ...) Argumenter
  • nummer 1 - Et tal eller en cellehenvisning, der henviser til numeriske værdier.
  • nummer2 - [valgfrit] Et tal eller en cellereference, der henviser til numeriske værdier.
Version Excel 2003 Brugsanvisninger

Excel MODE-funktionen returnerer det hyppigst forekommende tal i et numerisk datasæt. Tal kan leveres som tal, områder, navngivne områder eller cellereferencer, der indeholder numeriske værdier. Op til 255 numre kan leveres som separate argumenter.I det viste eksempel er formlen i M4: 
= MODE (B4:K4)

Bemærk: MODE-funktionen er nu klassificeret som en ' kompatibilitetsfunktion '. Microsoft anbefaler det MODE.SNGL eller MODE.MULT bruges i stedet.

Bemærkninger

  • Hvis leverede numre ikke indeholder duplikater, returnerer MODE # N / A
  • Funktionen MODE ignorerer tomme celler og celler, der indeholder boolske værdier eller tekst.
  • Argumenter kan være tal, navne, arrays eller referencer.


^