Excel

Excel NU-funktion

Excel Now Function

Excel NU-funktionResumé

Excel NOW-funktionen returnerer den aktuelle dato og tid, opdateres løbende, når et regneark ændres eller åbnes. NU-funktionen tager ingen argumenter. Du kan formatere den værdi, der returneres af NU, som en dato eller som en dato med tiden ved at anvende et talformat.

Formål Hent den aktuelle dato og tid Returværdi Et serienummer, der repræsenterer en bestemt dato og et bestemt tidspunkt i Excel. Syntaks = NU () Argumentversion Excel 2003 Brugsanvisninger

NO tager ingen parametre, men kræver tomme parenteser. Den værdi, der returneres af NU, opdateres løbende hver gang regnearket opdateres (for eksempel hver gang en værdi indtastes eller ændres). Brug F9 til at tvinge regnearket til at genberegne og opdatere værdien.Hvis du har brug for en statisk tid, der ikke ændrer sig, kan du indtast det aktuelle tidspunkt ved hjælp af tastaturgenvejen Ctrl + Skift +:

^