Excel

Excel PERCENTILE-funktion

Excel Percentile Function

Excel PERCENTILE-funktionResumé

Excel PERCENTILE-funktionen beregner 'kth-percentilen' for et datasæt. En percentil er en værdi, under hvilken en given procentdel af værdier i et datasæt falder. Du kan bruge PERCENTIL til at bestemme 90. percentilen, 80. percentilen osv.

Formål Få kth-percentil Returværdi Beregnet percentil for k Syntaks = PERCENTIL (array, k) Argumenter
  • array - Dataværdier.
  • til - Tal, der repræsenterer kth percentil.
Version Excel 2003 Brugsanvisninger

Excel PERCENTILE-funktionen beregner 'kth-percentilen' for et datasæt. En percentil er en værdi, under hvilken en given procentdel af værdier i et datasæt falder. En percentil beregnet med .4 som k betyder, at 40% procent af værdier er mindre end eller lig med det beregnede resultat, en percentil beregnet med k = .9 betyder, at 90% procent af værdier er mindre end eller lig med det beregnede resultat.hvordan man vender x-aksen i Excel

For at bruge PERCENTILE skal du angive et interval af værdier og et tal mellem 0 og 1 for 'k' argumentet, som repræsenterer procent. For eksempel: 
= PERCENTILE (range,.4) // 40th percentile = PERCENTILE (range,.9) // 90th percentile

Du kan også angive k som en procent ved hjælp af tegnet%:

 
= PERCENTILE (range,80%) // 80th percentile

PERCENTIL returnerer en værdi, der er større end eller lig med den angivne percentil.I det viste eksempel er formlen i G5:

 
= PERCENTILE (scores,E5)

hvor 'scores' er navngivet rækkevidde C5: C14.

Bemærk: Microsoft klassificerer PERCENTILE som et ' kompatibilitetsfunktion ', nu erstattet af funktionen PERCENTILE.INC.større end eller mindre end i excel

Bemærkninger

  1. k kan angives som en decimal (.5) eller en procentdel (50%)
  2. k skal være mellem 0 og 1, ellers returnerer PERCENTILE #NUM! fejl.
  3. Når percentiler falder mellem værdier, interpolerer PERCENTILE og returnerer en mellemværdi.


^