Excel

Excel PI-funktion

Excel Pi Function

Excel PI-funktionResumé

Excel PI-funktionen returnerer værdien af ​​den geometriske konstant π (pi). Værdien repræsenterer en halv rotation i radianvinkelsystemet. Konstanten vises i mange formler, der vedrører cirklen, såsom arealet af en cirkel.

Formål Hent værdien af ​​π Returneringsværdi 3.14159265358979 Syntaks = PI () Argumenter Version Excel 2003 Brugsanvisninger

PI-funktionen returnerer værdien af ​​π (pi) nøjagtig til 15 cifre. Værdien af ​​π repræsenterer en halv omgang radianer og vises i mange formler, der vedrører cirklen. 
= PI () // Returns 3.14159265358979

Eksempel 1

Den konstante π vises i mange matematiske formler, der vedrører cirklen. Formlen til omkreds af en cirkel er 2πr. Med en radius på 3 er den samme formel i Excel: 
=2* PI ()*3 // circumference of circle, r=3

Eksempel 2

Området, der er omgivet af en cirkel med radius (r), er defineret med følgende formel: πrto. Med radius i celle A1 er den samme formel i Excel med PI () -funktionen:

 
= PI ()*A1^2

Eksempel 3

At konvertere en vinkel målt i radianer udtrykt som π, DEGREES-funktionen kan bruges til at få den tilsvarende vinkel i grader: 
= DEGREES ( PI ()) // Returns 180° = DEGREES (2* PI ()) // Returns 360°

Se wumbo.net for en mere detaljeret forklaring af centrale matematiske begreber og formler.^