Excel

Excel POWER-funktion

Excel Power Function

Excel POWER-funktionResumé

Excel POWER-funktionen returnerer et tal til en given styrke. POWER-funktionen fungerer som en eksponent i en standard matematisk ligning.

Formål Hæv et tal til en effekt Returværdi Antal hævet til magt Syntaks = POWER (antal, effekt) Argumenter
  • nummer - Nummer, der skal hæves til en magt.
  • strøm - Kraft til at hæve antallet til (eksponenten).
Version Excel 2003 Brugsanvisninger

POWER-funktionen kan bruges til at hæve et tal til en given effekt. POWER-funktionen fungerer som en eksponent i en standard matematisk ligning.Eksempler

For at hæve 2 til 3. strøm kan du bruge POWER sådan:hvordan man løser #værdi i Excel
 
= POWER (2,3) // returns 8

Sådan hæves 2 til den 8. styrke:

 
= POWER (2,8) // returns 256

I Excel håndteres eksponentiering med caret (^) operatør , så: 
2^2= POWER (2,2)=4 2^3= POWER (2,3)=8 2^4= POWER (2,4)=16


^