Excel

Excel RAND-funktion

Excel Rand Function

Excel RAND-funktionResume Excel RAND-funktionen returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1. F.eks. = RAND () genererer et tal som 0.422245717. RAND genberegner, når et regneark åbnes eller ændres. Formål Få et tilfældigt tal mellem 0 og 1 Returværdi Et tal mellem 1 og 0 Syntaks = RAND () Argumenter Version Excel 2003 Brugsanvisninger
  • RAND beregner en ny værdi hver gang regnearket beregnes. For at forhindre, at tilfældige tal opdateres, skal du kopiere cellerne, der indeholder RAND, til udklipsholderen og derefter bruge Indsæt specielt> Værdier til at konvertere til tekst.
  • For at få et tilfældigt tal, der ikke ændres, når regnearket beregnes, skal du indtaste = RAND () i formellinjen og derefter trykke på F9 for at konvertere formlen til dens resultat.
  • For at generere et sæt tilfældige tal i flere celler skal du vælge cellerne, indtaste RAND () og trykke på kontrol + enter.
  • For at generere et tilfældigt tal mellem a og b, brug denne formel: RAND () * (b - a) + a


^