Excel

Excel HØJRE funktion

Excel Right Function

Excel HØJRE funktionResumé

Excel RIGHT-funktionen ekstraherer et givet antal tegn fra højre side af en leveret tekststreng. For eksempel returnerer HØJRE ('æble', 3) 'ple'.

Formål Uddrag tekst fra højre for en streng Returværdi Et eller flere tegn. Syntaks = HØJRE (tekst, [num_chars]) Argumenter
  • tekst - Teksten, hvorfra tegn udtages til højre.
  • num_chars - [valgfrit] Antallet af tegn, der skal ekstraheres, startende til højre. Valgfri, standard = 1.
Version Excel 2003 Brugsanvisninger
  • Brug HØJRE-funktionen, når du vil udtrække tegn, der starter i højre side af tekst .
  • num_chars er valgfri og er som standard 1.
  • Højre udtrækker også cifre fra tal.
  • Talformatering er ikke en del af a og ekstraheres eller tælles ikke.


^