Excel

Excel ROUND-funktion

Excel Round Function

Excel ROUND-funktionResumé

Excel ROUND-funktionen returnerer et tal afrundet til et givet antal cifre. RUND-funktionen kan afrundes til højre eller venstre for decimaltegnet.

Formål Afrund et tal til et givet antal cifre Returværdi Et afrundet nummer. Syntaks = RUND (antal, antal_tal) Argumenter
  • nummer - Det nummer, der skal afrundes.
  • num_cifre - Antallet af cifre, som antallet skal afrundes til.
Version Excel 2003 Brugsanvisninger

ROUNDDOWN-funktionen afrunder et tal til et givet antal steder. Antallet af steder at afrunde til styres af antallet af cifre, der er angivet til RUND, som det fremgår af nedenstående tabel:hvordan man bruger 3d referencer i excel
Cifre Opførsel
> 0 Rund til nærmeste .1, .01, .001 osv.
<0 Rund til nærmeste 10, 100, 1000 osv.
= 0 Rund til nærmeste 1

Eksempel # 1 - rund til højre

At afrunde værdier til ret af decimaltegnet, brug a positiv nummer for cifre: 
= ROUND (A1,1) // Round to 1 decimal place = ROUND (A1,2) // Round to 2 decimal places = ROUND (A1,3) // Round to 3 decimal places = ROUND (A1,4) // Round to 4 decimal places

Eksempel 2 - runde til venstre

At afrunde værdier til venstre af decimaltegnet, brug nul eller a negativ nummer for cifre:

 
= ROUND (A1,0) // Round to nearest whole number = ROUND (A1,-1) // Round to nearest 10 = ROUND (A1,-2) // Round to nearest 100 = ROUND (A1,-3) // Round to nearest 1000 = ROUND (A1,-4) // Round to nearest 10000

Eksempel # 3 - indlejring inde i RUND

Andre funktioner og funktioner kan være indlejret inde i RUND-funktionen. For eksempel for at afrunde resultatet af A1 divideret med B1 kan du RUNDE i en formel som denne:konverter sekunder til timer minutter sekunder excel
 
= ROUND (A1/B1,0) // round result to nearest integer

Enhver formel, der returnerer et numerisk resultat, kan indlejres i funktionen RUND.

Afrundingsfunktioner i Excel

Bemærkninger

  • Runde fungerer ved at afrunde numrene 1-4 ned og afrunde numrene 5-9 op.
  • RUND-funktionen afrunder tal til et bestemt præcisionsniveau bestemt af num_cifre .
  • Hvis et nummer allerede er afrundet til det givne antal steder, forekommer der ingen afrunding.


^