Excel

Excel ROUNDDOWN-funktion

Excel Rounddown Function

Excel ROUNDDOWN-funktionResumé

Excel ROUNDDOWN-funktionen returnerer et tal afrundet ned til et givet antal steder. I modsætning til standard afrunding, hvor kun tal mindre end 5 er afrundet ned, RUND NED alle numre nede .

Formål Rund ned til et givet antal cifre Returværdi Et afrundet tal. Syntaks = ROUNDDOWN (antal, num_cifre) Argumenter
  • nummer - Det nummer, der skal afrundes.
  • antal_cifre - Antallet af cifre, hvortil antallet afrundes.
Version Excel 2003 Brugsanvisninger

ROUNDDOWN-funktionen fungerer som RUND-funktion , undtagen ROUNDDOWN-funktionen afrunder altid tal ned . Antallet af steder at afrunde til styres af antal_cifre argument. Positive tal rundes til højre for decimaltegnet, negative tal rundes til venstre og nul rundes til nærmeste 1. Tabellen nedenfor opsummerer denne adfærd:Cifre Opførsel
> 0 Rund ned til nærmeste .1, .01, .001 osv.
<0 Rund ned til nærmeste 10, 100, 1000 osv.
= 0 Rund ned til nærmeste 1

Eksempel 1 - runde mod højre

At afrunde værdier til ret af decimaltegnet, brug et positivt tal til cifre: 
= ROUNDDOWN (A1,1) // Round down to 1 decimal place = ROUNDDOWN (A1,2) // Round down to 2 decimal places = ROUNDDOWN (A1,3) // Round down to 3 decimal places = ROUNDDOWN (A1,4) // Round down to 4 decimal places

Eksempel 2 - runde til venstre

At afrunde værdier til venstre af decimaltegnet, brug nul eller et negativt tal til cifre:

 
= ROUNDDOWN (A1,0) // Round down to nearest whole number = ROUNDDOWN (A1,-1) // Round down to nearest 10 = ROUNDDOWN (A1,-2) // Round down to nearest 100 = ROUNDDOWN (A1,-3) // Round down to nearest 1000 = ROUNDDOWN (A1,-4) // Round down to nearest 10000

Eksempel # 3 - indlejring

Andre funktioner og funktioner kan være indlejret inde i RUNDT. For eksempel for at afrunde resultatet af A1 divideret med B1 kan du bruge en formel som denne: 
= ROUNDDOWN (A1/B1,0) // round down result to nearest integer

Afrundingsfunktioner i Excel^