Excel

Excel ROUNDUP-funktion

Excel Roundup Function

Excel ROUNDUP-funktionResumé

Excel ROUNDUP-funktionen returnerer et tal afrundet op til et givet antal decimaler. I modsætning til standard afrunding, hvor tal mindre end 5 er afrundet ned, ROUNDUP runder alle numre op .

Formål Afrund et tal op til et givet antal cifre Returværdi Et afrundet nummer. Syntaks = ROUNDUP (antal, tal_tal) Argumenter
  • nummer - Det nummer, der skal afrundes.
  • antal_cifre - Antallet af cifre, som antallet skal afrundes op til.
Version Excel 2003 Brugsanvisninger

ROUNDUP-funktionen fungerer som RUND-funktion , undtagen ROUNDUP-funktionen vil altid afrunde tal op . Antallet af steder at afrunde til styres af antal_cifre argument. Positive tal rundes til højre for decimaltegnet, negative tal rundes til venstre og nul rundes til nærmeste 1. Tabellen nedenfor opsummerer denne adfærd:Cifre Opførsel
> 0 Rund op til nærmeste .1, .01, .001 osv.
<0 Rund op til nærmeste 10, 100, 1000 osv.
= 0 Rund op til nærmeste 1

Eksempel 1 - runde mod højre

At afrunde værdier til ret af decimaltegnet, brug et positivt tal til cifre: 
= ROUNDUP (A1,1) // Round up to 1 decimal place = ROUNDUP (A1,2) // Round up to 2 decimal places = ROUNDUP (A1,3) // Round up to 3 decimal places = ROUNDUP (A1,4) // Round up to 4 decimal places

Eksempel 2 - runde til venstre

At afrunde værdier til venstre af decimaltegnet, brug nul eller et negativt tal til cifre:

 
= ROUNDUP (A1,0) // Round up to nearest whole number = ROUNDUP (A1,-1) // Round up to nearest 10 = ROUNDUP (A1,-2) // Round up to nearest 100 = ROUNDUP (A1,-3) // Round up to nearest 1000 = ROUNDUP (A1,-4) // Round up to nearest 10000

Eksempel # 3 - indlejring

Andre funktioner og funktioner kan være indlejret inde i ROUNDUP-funktionen. For eksempel for at afrunde resultatet af A1 divideret med B1 kan du bruge en formel som denne:hvilket af følgende er jokertegn i excel
 
= ROUNDUP (A1/B1,0) // round up result to nearest whole number

Afrundingsfunktioner i Excel^