Excel

Excel ROWS-funktion

Excel Rows Function

Excel ROWS-funktionResumé

Excel ROWS-funktionen returnerer antallet af rækker i en given reference. For eksempel returnerer RÆKER (A1: A3) 3, da området A1: A3 indeholder 3 rækker.

Formål Hent antallet af rækker i en matrix eller reference. Returværdi Antal rækker Syntaks = RÆKER (array) Argumenter
  • array - En henvisning til en celle eller et celleområde.
Version Excel 2003 Brugsanvisninger

Brug ROWS-funktionen til at få rækkeoptællingen for en given reference eller rækkevidde. For eksempel er der 10 rækker i området A1: A10, så: 
= ROWS (A1:A10) // returns 10

Området B1: D5 indeholder 5 rækker: 
= ROWS (B1:D5) // returns 5

Du kan også bruge ROWS-funktionen til at få en rækkeoptælling for en array konstant :

 
= ROWS ({123}) // returns 3

Bemærkninger

  • Array kan være et interval eller en henvisning til en enkelt sammenhængende gruppe af celler.
  • Array kan være en matrixkonstant eller en matrix oprettet med en anden formel.


^