Excel

Excel SIGN-funktion

Excel Sign Function

Excel SIGN-funktionResumé

Excel SIGN-funktionen returnerer tegnet på et tal som +1, -1 eller 0. Hvis tallet er positivt, returnerer SIGN 1. Hvis tallet er negativt, returnerer tegnet -1. Hvis tallet er nul, returnerer SIGN 0.

Formål Få tegnet på et tal Returværdi En, hvis den er positiv. Negativ, hvis negativ. Nul hvis nul. Syntaks = SIGN (nummer) Argumenter
  • nummer - Nummeret du skal få tegnet på.
Version Excel 2003 Brugsanvisninger
  • Hvis tallet er i området (-∞, 0) returnerer SIGN (nummer) -1.
  • Hvis tallet er lig med 0, returnerer SIGN (nummer) 0.
  • Hvis tallet er i området (0, ∞) (nummer) returnerer TEGN 1.


^