Excel

Excel TRUE-funktion

Excel True Function

Excel TRUE-funktionResumé

Funktionen Excel TRUE returnerer værdien TRUE. TRUE er klassificeret som en kompatibilitetsfunktion og er ikke nødvendig i de fleste tilfælde. Det svarer til at bruge den boolske værdi TRUE direkte i en formel.

Formål Generer den logiske værdi SAND Returværdi Den logiske værdi SAND Syntaks = SAND () Argumenter Version Excel 2003 Brugsanvisninger

TRUE-funktionen er beregnet til kompatibilitet med andre regnearkapplikationer, og der er ikke behov for at bruge den i standardsituationer.Hvis du vil indtaste SAND eller give SAND som et resultat i en formel, kan du bare bruge indtast ordet SAND direkte i en celle eller formel, og Excel fortolker dette som den logiske værdi SAND. For eksempel er disse formler funktionelt identiske: 
= IF (A1<0, TRUE()) = IF (A1<0, TRUE)

Bemærk også, at logiske udtryk i sig selv automatisk genererer SANDE og FALSKE resultater. For eksempel er formlen i celle C7:

 
=B7>90

Dette udtryk evalueres til SAND, hvilket er resultatet, der vises i regnearket.Hvis du vil teste en tilstand og returnere forskellige resultater baseret på om resultaterne er SANDE eller FALSKE, se eksemplerne på denne side .^