Excel

Find duplikatværdier i to kolonner

Find Duplicate Values Two Columns

Excel-formel: Find duplikatværdier i to kolonnerGenerisk formel
= AND ( COUNTIF (range1,A1), COUNTIF (range2,A1))
Resumé

For at fremhæve duplikerede værdier i to eller flere kolonner kan du bruge betinget formatering med på en formel baseret på COUNTIF- og AND-funktionerne.

I det viste eksempel er formlen, der bruges til at fremhæve duplikatværdier:hvordan man skjuler titlen på kortet i Excel
 
= AND ( COUNTIF (range1,B5), COUNTIF (range2,B5))

Begge områder blev valgt på samme, da reglen blev oprettet.Forklaring

Denne formel bruger to navngivne områder, 'range1' (B5: B12) og 'range2' (D5: D10).

Kernen i denne formel er COUNTIF-funktionen, som returnerer et antal af hver værdi i begge områder inden for AND-funktionen: 
 COUNTIF (range1,B5) // count in range1  COUNTIF (range2,B5) // count in range2

COUNTIF returnerer enten nul (evalueret som FALSK) eller et positivt tal (evalueret som SAND) for hver værdi i begge områder.

Hvis begge optællinger er positive (dvs. ikke-nul), returnerer AND-funktionen SAND og udløser det betingede format.

Hurtig start | Flere eksempler | Fejlfinding | Uddannelse Forfatter Dave Bruns


^