Excel

Funktionsargument

Function Argument

Eksempel på Excel-funktionsargument

Et funktionsargument er et specifikt input til en funktion. For eksempel VLOOKUP-funktion tager fire argumenter som følger:

 
= VLOOKUP  (value, table, col_index, [range_lookup])

Bemærk, at de fleste argumenter er påkrævet, men nogle er valgfri. I Excel betegnes valgfri argumenter med firkantede parenteser. For eksempel er det fjerde argument i VLOOKUP-funktionen, range_lookup, valgfrit og vises i firkantede parenteser som vist ovenfor.konverter dato til måned i excel

Endelig accepterer mange Excel-funktioner flere valgfri argumenter, som er betegnet med en ellipser (...)symbol for ikke lig med i excel

For eksempel COUNTIFS-funktion accepterer flere og valgfri række- og kriteriepar, som kan repræsenteres således:

 
= COUNTIFS (range1,criteria1,[range2,criteria2],...)

Dette betyder, at du eventuelt kan tilføje yderligere argumenter parvis: interval3 / kriterier3, rækkevidde4 / kriterier4 osv.

^