Excel

Få dato fra dagnummer

Get Date From Day Number

Excel-formel: Få dato fra dagnummerGenerisk formel
= DATE (year,1,daynum)
Resumé

For at få en ægte dato fra dagnummer eller 'niende dag i året' kan du bruge DATO-funktionen.

I det viste eksempel er formlen i C5: 
= DATE (2015,1,B5)
Forklaring

DATE-funktionsbygningen stammer fra separate år-, måned- og dagværdier. Et af sine tricks er evnen til at rulle frem til korrekte datoer, når de får dage og måneder, der er 'uden for rækkevidde'.For eksempel returnerer DATE 9. april 2016 med følgende argumenter:

 
= DATE (2016,1,100)

Der er ingen 100. dag i januar, så DATE simple går 100 dage frem fra 1. januar, og tal returnerer den korrekte dato.Formlen på denne side udnytter denne adfærd. Året antages at være 2015 i dette tilfælde, så 2015 er hårdkodet for år, og 1 bruges i måneden. Dagsværdien kommer fra kolonne B, og DATO-funktionen beregner datoen som forklaret ovenfor.

Uddrag af en årsværdi fra en juliansk dato

Hvis du har en dato i juliansk format, for eksempel 10015, hvor formatet er 'dddyy', kan du tilpasse formlen som følger:

 
= DATE ( RIGHT (A1,2),1, LEFT (A1,3))

Her bruger vi HØJRE til at udtrække de 2 tegn fra højre for året og VENSTRE til at udtrække 3 tegn fra venstre for dagen. Måned leveres som 1, som det første eksempel.Forfatter Dave Bruns


^