Excel

Få procentændring

Get Percent Change

Excel-formel: Få procentændringGenerisk formel
=(new_value-old_value)/old_value
Resumé

For at beregne den procentvise ændring mellem to værdier i Excel kan du bruge en formel, der deler forskellen mellem to værdier med den 'gamle' værdi. I det viste eksempel indeholder E6 denne formel:

 
=(D6-C6)/C6

Når det er formateret som en procentdel med nul decimaler, er resultatet 7%.Forklaring

Efter rækkefølgen af ​​operationer beregner Excel først forskellen mellem værdierne (den faktiske ændring i salget) og deler derefter resultatet med originalen eller 'gammel' værdi for at få decimalværdien -0,3435: 
=(D6-C6)/C6 =(49500-75400)/75400 =-25900/75400 =0.0688

Bemærk: du skal formatere resultatet ved hjælp af procenttalformat for at vise det endelige resultat som 7%

Forfatter Dave Bruns


^