Excel

Sådan bruges træk og slip i Excel

How Use Drag Drop Excel

Øvelsesark inkluderet i online videotræning .

En anden måde at duplikere eller flytte data i Excel er at bruge træk og slip. Træk og slip er et elegant alternativ til at bruge kopier og indsæt. Det kan spare dig et par trin, men det kræver lidt mere fingerfærdighed.

Lad os se.For at flytte nogle oplysninger i Excel ved hjælp af træk og slip skal du først vælge de celler, du vil flytte. Hold derefter markøren over kanten af ​​markeringen, indtil du ser markøren skifte til et symbol med fire pile. Træk derefter markeringen til en ny placering. Når du slipper musen, flyttes cellernes indhold til den nye placering.For at kopiere oplysninger med træk og slip er tilgangen meget ens. Vælg de celler, du vil kopiere, og hold markøren over kanten af ​​markeringen. Når du ser markøren skifte til de fire pile, skal du holde kontroltasten nede, indtil du ser markøren skifte igen til et plus-symbol. Træk derefter markeringen, hvor du vil kopiere data, mens du holder kontroltasten nede. Når du slipper musen, kopieres indholdet af cellerne til den nye placering.

Du kan også bruge træk og slip med hele kolonner og rækker.

^