Excel

Hvis cellen er tom

If Cell Is Blank

Excel-formel: Hvis cellen er tomGenerisk formel
= IF (A1='','blank','not blank')
Resumé

For at teste en celle og foretage sig noget, hvis cellen er tom (tom), kan du bruge IF-funktionen. Formlen i celle E5 er:

 
= IF (D5='','Open','Closed')
Forklaring

Det logiske udtryk = '' betyder 'er tomt'. I det viste eksempel indeholder kolonne D en dato, hvis en opgave er afsluttet. I kolonne E kontrollerer en formel for blanke celler i kolonne D. Hvis en celle er blank, er resultatet status 'Åben'. Hvis cellen indeholder værdi (en dato i dette tilfælde, men det kan være en hvilken som helst værdi), returnerer formlen 'Lukket'.Effekten af ​​at vise 'Lukket' i lysegrå er opnået med en betinget formateringsregel .Vis intet, hvis cellen er tom

For at få vist noget, hvis en celle er tom, kan du erstatte argumentet 'værdi hvis falsk' i IF-funktionen med en tom streng ('') sådan her:

 
= IF (D5='','','Closed')

Alternativ med ISBLANK

Excel indeholder en funktion lavet til at teste for kaldte blanke cellerISBLANK. For at bruge ISBLANK kan du ændre formlen som følger: 
= IF ( ISBLANK (D5),'Open','Closed')
Forfatter Dave Bruns


^