Excel

Hvis cellen er større end

If Cell Is Greater Than

Excel-formel: Hvis cellen er større endGenerisk formel
= IF (A1>30,'Yes','No')
Resumé

Hvis du vil foretage en handling, når en celle er større end en bestemt værdi, og en anden, når ikke, kan du bruge HVIS-funktion . I det viste eksempel er formlen i celle F6:

 
= IF (E6>30,'Yes','No')
Forklaring

Hvis du vil gøre noget specifikt, når en celleværdi er større end en bestemt værdi , kan du bruge IF-funktionen til at teste værdien og gøre en ting, hvis resultatet er SAND, og ​​(valgfrit) gøre en anden ting, hvis resultatet af testen er FALSK.I det viste eksempel bruger vi denne formel i celle F6. 
= IF (E6>30,'Yes','No')

Denne formel tester simpelthen værdien i celle E6 for at se, om den er større end 30. Hvis ja, returnerer testen SAND, og ​​HVIS-funktionen returnerer 'Ja' (værdien hvis SAND).

Hvis testen returnerer FALSE, returnerer IF-funktionen 'Nej' (værdien hvis FALSE).Returner intet, hvis FALSK

Det kan være en god idé at vise 'Ja', hvis fakturaer er forfaldne og intet hvis ikke. Dette gør rapporten renere og lettere at læse. I så fald skal du bruge en tom streng ('') for værdien, hvis den er falsk:

 
= IF (E6>30,'Yes','')

HVIS-funktionseksempel - returner tom streng

Forfatter Dave Bruns


^