Excel

Korttekst til tal

Map Text Numbers

Excel-formel: Korttekst til talGenerisk formel
= VLOOKUP (text,lookup_table,2,0)
Resumé

For at kortlægge eller oversætte tekstindgange til vilkårlige numeriske værdier kan du bruge VLOOKUP-funktionen med en simpel tabel.

I eksemplet skal vi kortlægge fem tekstværdier (statuser) til numeriske statuskoder som følger:



Status Kode
Startede 10
Normal tyve
Forsinket 30
Komplet 40
Annulleret halvtreds

Da der ikke er nogen måde at udlede output (dvs. det er vilkårligt), er vi nødt til at foretage en slags opslag. VLOOKUP-funktionen giver en nem måde at gøre dette på.



I det viste eksempel er formlen i F8:

tilføj anden linje i excel-celle
 
= VLOOKUP (F7,B6:C10,2,0)
Forklaring

Denne formel bruger værdien i celle F7 til en opslagsværdi, området B6: C10 for opslagstabellen, tallet 2 til at angive '2. kolonne' og nul som det sidste argument for at tvinge et nøjagtigt match.



Selvom vi i dette tilfælde kortlægger tekstværdier til numeriske output, kan den samme formel håndtere tekst til tekst eller tal til tekst.

Forfatter Dave Bruns


^