300 Eksempler

Månedsnavne

Month Names

Nedenfor ser vi på et program i Excel VBA som skaber en Brugerdefineret funktion der bruger Array-funktionen til at returnere månedernes navne .

Brugerdefinerede funktioner skal placeres i et modul.1. Åbn Visual Basic Editor og klik på Indsæt, Modul.beregne minutter mellem to gange excel

2. Tilføj følgende kodelinje:

FungereMÅNEDSNAVNE ()

Navnet på vores funktion er MÅNEDERNE. Den tomme del mellem parenteserne betyder, at vi ikke giver Excel VBA noget som input.hvordan man finder populationsvarians i excel

3. Array-funktionen giver os mulighed for at tildele værdier til et Variant-array i en kodelinje.

MONTHNAMES = Array ('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec ')

4. Glem ikke at afslutte funktionen.

hvilket programmeringssprog udmærker sig med
Ende Fungere

5. Nu kan du bruge denne funktion, ligesom enhver anden Excel-funktion, til at returnere månedernes navne. Vælg tolv vandrette celler, indtast funktionen = MONTHNAMES () og tryk på CTRL + SKIFT + ENTER.Resultat:

Månedsnavne i Excel VBA

Bemærk: du kan ikke slette en enkelt måned. For at slette månederne skal du vælge området A1: L1 og trykke på Slet. Denne funktion er kun tilgængelig i denne projektmappe.

4/5 Færdig! Lær meget mere om arrays>
Gå til næste kapitel: Funktion og Sub^