Excel

Navngivet rækkevidde

Named Range

Eksempel på navngivet rækkevidde i Excel

Et navngivet område er en eller flere celler, der har fået et navn. Brug af navngivne områder kan gøre formler lettere at læse og forstå. De giver også enkel navigation via Navneboks .

I eksemplet er formlen i F6: 
= MAX (sales)

hvor 'salg' er det navngivne interval C4: C10. Andre eksempler på formler, der bruger det samme navngivne interval, er: 
= MIN (sales) = AVERAGE (sales) = SUM (sales)

Bemærk: navngivne intervaller er absolutte referencer som standard.

Opret et navngivet område

For hurtigt at oprette et navngivet område:  1. Vælg området
  2. Indtast et navn i navneboks og slå retur


^