Excel

Rund til nærmeste 5

Round Nearest 5

Excel-formel: Afrund til nærmeste 5Generisk formel
= MROUND (number,5)
Resumé

Hvis du har brug for at afrunde et tal til nærmeste multiplum af 5, kan du bruge MROUND-funktionen og levere 5 til antal cifre.

funktion til standardafvigelse i excel
Forklaring

I eksemplet indeholder celle C6 denne formel: 
= MROUND (B6,5)

Værdien i B6 er 17, og resultatet er 15, da 15 er det nærmeste multiplum af 5 til 17.Andre multipla

Som du kunne forvente, kan du også bruge MROUND til at afrunde til andre multipler:

 
= MROUND (number,10) // nearest multiple of 10 = MROUND (number,50) // nearest multiple of 50 = MROUND (number,.05) // nearest 5 cents

Og så videre.Tving op eller ned

Du kan bruge Loftsfunktion for at tvinge afrunding op til nærmeste multiple og GULV-funktion for at tvinge afrunding ned til nærmeste multiple.

Forfatter Dave Bruns


^