Excel

Standardafvigelsesberegning

Standard Deviation Calculation

Excel-formel: beregning af standardafvigelseResumé

For at beregne standardafvigelsen for et datasæt kan du bruge STEDV.S eller STEDV.P funktion afhængigt af, om datasættet er en prøve eller repræsenterer hele befolkningen. I det viste eksempel er formlerne i F6 og F7:

 
= STDEV.P (C5:C14) // F6 = STDEV.S (C5:C14) // F7
Forklaring

Standardafvigelse i Excel

Standardafvigelse er et mål for, hvor stor varians der er i et sæt tal sammenlignet med gennemsnittet (gennemsnittet) af tallene. For at beregne standardafvigelse i Excel kan du bruge en af ​​to primære funktioner afhængigt af datasættet. Hvis dataene repræsenterer hele befolkningen, kan du bruge STDEV.P-funktion . HVIS dataene kun er en prøve, og du vil ekstrapolere til hele befolkningen, kan du bruge STDEV.S-funktion for at korrigere for prøveforstyrrelse som forklaret nedenfor. Begge funktioner er fuldautomatiske.hvordan man anvender et tema i Excel

Bessels korrektion, STDEV.P vs. STDEV.S

Når du beregner statistik for en hel population (gennemsnit, varians osv.) Er resultaterne nøjagtige, fordi alle data er tilgængelige. Men når du beregner statistikker for en prøve, er resultaterne estimater og derfor ikke så nøjagtige.Bessels korrektion er en justering, der foretages for at korrigere for bias, der opstår, når man arbejder med eksempeldata. Det vises i formler som n-1, hvor n er antallet. Når du arbejder med en stikprøvepopulation, kan Bessels korrektion give et bedre skøn over standardafvigelsen.

I forbindelse med Excel og standardafvigelse er det vigtigste at vide:  • STDEV.S-funktionen bruger Bessels korrektion
  • STDEV.P-funktionen gør det ikke

Hvornår skal du bruge STDEV.S, som inkluderer Bessels korrektion? Det kommer an på.

  • Hvis du har data for en hel befolkning, skal du bruge STDEV.P
  • Hvis du har en passende stor prøve og Hvis du vil tilnærme standardafvigelsen for hele befolkningen, skal du bruge funktionen STDEV.S.
  • Hvis du har eksempeldata og kun ønsker standardafvigelse for prøven uden ekstrapolering for hele populationen, skal du bruge funktionen STDEV.P.

Husk, at en lille prøve i de fleste tilfælde sandsynligvis ikke er en god tilnærmelse af en befolkning. På den anden side vil en stor nok stikprøvestørrelse nærme sig de statistikker, der produceres for en befolkning. I disse tilfælde er Bessels korrektion muligvis ikke nyttig.

Manuelle beregninger for standardafvigelse

Skærmen nedenfor viser, hvordan man manuelt beregner standardafvigelse i Excel.Eksempel på manuel beregning for standardafvigelse

Kolonne D beregner afvigelse, som værdien minus middelværdien. Formlen i D5, kopieret ned er:

excel formel for større end og mindre end
 
=C5- AVERAGE ($C:$C)

Kolonne E viser afvigelser i kvadrat. Formlen i E5, kopieret ned er:

 
=(D5)^2

I H5 beregner vi standardafvigelsen for populationen med denne formel:

 
= SQRT ( SUM (E5:E14)/ COUNT (E5:E14))

I H6 beregner vi standardafvigelsen for en prøve med en formel, der bruger Bessels korrektion:

 
= SQRT ( SUM (E5:E14)/( COUNT (E5:E14)-1))

Ældre funktioner

Du bemærker muligvis, at Excel indeholder ældre funktioner, STDEVP og STDEV som også beregner standardafvigelse. Kort sagt:

et interval specificeres af dets ________.
  • STDEV.P erstatter STDEVP-funktionen med samme adfærd.
  • STDEV.S erstatter STDEV-funktionen med samme adfærd.

Selvom STDEVP og STDEV stadig eksisterer for bagudkompatibilitet, anbefaler Microsoft, at folk bruger de nyere STDEV.P- og STDEV.S-funktioner i stedet.

Forfatter Dave Bruns


^