Excel

Samlede celler i et interval

Total Cells Range

Excel-formel: Celler i alt i et intervalGenerisk formel
= ROWS (rng)* COLUMNS (rng)
Resumé

For at tælle det samlede antal celler i et rektangulært område kan du bruge en formel baseret på RÆDER og KOLONNER funktioner. I det viste eksempel er formlen i celle F7:

 
= ROWS (B5:C10)* COLUMNS (B5:C10)

der returnerer 12, det samlede antal celler i området B5: C10.hvordan man tæller tegn i en celle i Excel
Forklaring

Der er ingen indbygget funktion til at tælle det samlede antal celler i et interval, så du skal bruge ROWS og COLUMNS-funktionerne sammen. I eksemplet returnerer ROWS det samlede antal rækker i B5: C10 (6), og COLUMNS returnerer det samlede antal kolonner i B5: C10 (2). Formlen multiplicerer disse værdier sammen og returnerer resultatet:for at finde et nøjagtigt match, hvad skal du indtaste i argumentet range_lookup?
 
= ROWS (B5:C10)* COLUMNS (B5:C10) // returns 12

ROWS og COLUMNS-funktionerne kan fungere i ethvert størrelse rektangulært område. For eksempel bruger nedenstående formel ROWS-funktionen til at tælle alle rækker i kolonne A, og COLUMNS-funktionen til at tælle alle kolonner i række 1:

 
= ROWS (A:A)* COLUMNS (1:1) // count all cells in worksheet

ROWS returnerer et antal på 1.048.576 og COLUMNS returnerer et antal på 16.384, til det endelige resultat er 17.179.869.184.Forfatter Dave Bruns


^