Excel

Samlede rækker i området

Total Rows Range

Excel-formel: Samlede rækker inden for rækkeviddeGenerisk formel
= ROWS (rng)
Resumé

For at tælle antallet af rækker i et interval skal du bruge ROWS-funktion . I det viste eksempel er formlen i F5:

 
= ROWS (B5:C10)
Forklaring

ROWS-funktionen er fuldautomatisk. Når du angiver et interval til ROWS, returnerer det et antal af alle rækker i området. I eksemplet returnerer formlen i F5 6, fordi der er 6 rækker i området B5: C10: 
= ROWS (B5:C10) // count rows

ROWS tæller antallet af rækker i et leveret interval og returnerer et tal som et resultat. Hvis vi f.eks. Angiver hele kolonne A i et interval, returnerer Excel 1.048.576 det samlede antal rækker i et Excel-regneark. 
= ROWS (A:A) // returns 1048576

For at tælle kolonner i et interval, se KOLONNE funktion .

Forfatter Dave Bruns


^